Jesteś tutaj: Główna Ważne

 

Ważne

Zobowiązuje się kluby, które dotychczas nie złożyły w PZTS dokumentacji licencyjnej do bezwzgędnego i pilnego dostarczenia kompletu materiałów do PZTS (kopii do Śl.Z.T.S.). Brak powyższego może skutkować nie ujęciem w terminarzu rozgrywek i uniemożliwia utworzenie list rankingowych.

Dyrektor Organizacyjny Śl.Z.T.S.

/-/ Jan Kaczyński